!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревское)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres (dříve samostatné město): Lazarevskoje (Лазаревское); mikrorajon (sídliště): Lazarevskoje - tedy původní město

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District (previously independent city): Lazarevskoye (Лазаревское); microrayon (microdistrict): Lazarevskoye - so the original city


Lazarevskoye Penguinarium "Morskaya zvyozda"
(= Starfish)
Лазаревский пингвинарий «Морская звёзда» [LazarevskiyPingvinariy "Morskaya zvyozda"]
43°55'04"N, 39°19'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0040A
     
 
ul. Pobedy 153
Lazarevskoye
Sochi
RUSSIA
 
+7 8622906026
 
N/A
 
akva-delfin☼yandex.ru
 
www.delphinariy-mz-lazarevskoe.ru/...  
 
tučňákárium v zábavním komplexu "morskaja zvjozda" je spíše viváriem - ve 2 místnostech jsou kromě tučňáků Humboldtových a brýlových také lachtani medvědí, kočkodani světlobřiší, kočky bengálské, skunci, nosáli, bažanti, varani, gekoni, žáby, sklípkani...

penguinarium in "Morskaya zvyozda" is rather vivarium - in 2 rooms there are in addition of Humblodt and African penguins also northern fur seals, lesser spot-nosed guenons, leopard cats, skunks, coatis, pheasants, monitors, geckos, frogs, tarantulas...

množství atrakcí v zábavním komplexu "Morskaja zvjozda" - včetně akvaparku, delfinária, oceanária, expozice Tropická Amazonka (oceanárium, exotárium a tučňákárium) a motýlího domu
many attractions of  "Morskaya zvyozda" leisure complex - incl. aquaprak, dolphinarium, oceanarium, exhibition Tropical Amazon river (oceanarium, exotarium and penguinarium) and butterfly house

N/A

2008

Delfinarij "Morskaja zvjozda" s.r.o. (ООО Дельфинарий «Морская Звезда»)
Delfinariy "Morskaya zvyozda" LLC (ООО Дельфинарий «Морская Звезда»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~300 / ~5000
(2012)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2013 Poslední úprava 21.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.