!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревскоyе)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres (dříve samostatné město): Adler (Адлер); mikrorajon (sídliště): Kurortnyj Gorodok (Курортный Городок)

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District (previously independent city): Adler (Адлер); microrayons (microdistricts): Kurortnyy Gorodok (Курортный Городок)


Adler Terrarium
Адлерский террариум [Adlerskiy terrarium]
43°28'05"N, 39°53'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0027A
     
 
ul. Voroshilova 215
Kurortnyy gorodok
Adlerskiy rayon
Sochi, 354367
RUSSIA
 
+7 9283316201
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
menší terárium ležící vedle delfinária Akvatorija je spíš mini-zoo než terárium. Různé druhy hadů, ještěrek, želv a žab, krokodýli, lenochodi, makaci, lemuři, outloni, mývali, papoušci, tukani, pavouci a další bezobratlí

smaller terrarium liying next to the Dolphinarium Akvatoriya is rather mini-zoo than the terrarium. Various species of snakes, lizards, tortoises and frogs, crocodiles, sloths, macaques, lemurs, slow lorises, racoons, parrots, toucans, spiders and other invertebrates

vedle je Delfinárium Akvatorija a blízko Sochi Discovery World Aquarium
Dolphinarium Akvatoria is next and Discovery World Aquarium near

N/A

2000

N/A

300 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.01. 2013 Poslední úprava 19.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.