!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревское)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres: Centrální (Центральный район) - tedy původní město Soči; mikrorajon (sídliště): Mamajka (Мамайка)

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District: Central (Центральный район) - what means original city of Sochi; microrayon (microdistrict): Mamayka (Мамайка)


Zoo of Sanatorium "Oktyabrskiy"
Zoo "Oktybrskiy" (= October)
Зоопарк Санатория «Октябрьский» [Zoopark Sanatoriya "Oktyabrskiy"] • Зоопарк «Октябрьский»
43°37'42"N, 39°42'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0043A
     
 
ul. Plekhanova 42-44
Mamayka
Sochi, 354000
RUSSIA
 
Sanatorium "Oktyabrskiy":
+7 8622368400
+7 8622500700
 
N/A
 
N/A
 
www.octyabrsky.ru/...  
 
Zoo Sanatoria "Oktyabrskiy" s poměrně zajímavou kolekcí zvířat - lvi, tygři, liger (kříženec lva a tygra), levharti, rysi, polární lišky, mývali, nosáli, kočkodani, makaci, srnci, lamy, poníci, klokani, dikobrazi, králíci, ary, jeřábi, bažanti, pávi...

Zoo of Sanatorium "Oktyabrskiy" with relatively interesting collection of animals - lions, tigers, liger (hybrid of lion and tiger), leopards, arctic fox, racoons, coatis, green monkeys, macaques, roe deer, llamas, ponies, wallabies, porcupines, rabbits, macaws, cranes, pheasants, peacocks...

sanatorium má i akvapark, knihovnu, kinosál...
the sanatorium has also aquapark, library, screening room...


N/A

Sanatorium "Oktyabrskiy" (Санаторий «Октябрьский»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2012
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.01. 2013 Poslední úprava 22.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.