!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Staraya Stanitsa

Старая Станица [Staraya Stanitsa]  Стара Станиця [Stara Stanytsya]   Staraya Stanicja


Bird Yard in Loga Park
Ptichiy dvor in Loga Park • Bird Yard and Zoo in Loga Park
Птичий дворъ в парке Лога [Ptichiy dvor" v parke Loga] • Птичий дворъ и зоосад в парке Лога [Ptichiy dvor" i zoosad v parke Loga] (дворъ is in Old Russian, so also Russian двор – without "ъ" is used)
48°21'05"N, 40°17'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RU-JU-0134A
     
 
khutor Staraya Stanitsa
Bolshevistskaya ul. 77
Kamenskiy rayon
Rostovsakaya oblast, 347830
RUSSIA
 
Loga Park:
+7 8005511966
 
N/A
 
Loga Park:
info☼loga.ru
 
www.loga.ru
www.logapark.ru
 
 
malý (nejen) ptačí dvoreček, který je součástí nádherného krajinářského Parku Loga (vybudovaného v místě bývalé skládky) – mývali, nosáli, surikaty, makaci, kočkodani, daňci, mufloni, poníci, dikobrazi, veverky, králíci, klokani, sovy, papoušci, jeřábi, pávi, bažanti, slepice, labutě, kachny, želvy, koi kapři...

small (not only) bird yard, which is part of the beautiful landscape Loga Park (built on the site of a former landfill) - raccoons, coatis, meerkats, macaques, vervet monkeys, fallow deer, mouflons, ponies, porcupines, squirrels, rabbits, wallabies, owls, parrots, cranes, peacocks , pheasants, chickens, swans, ducks, turtles, koi carps...

mnoho zajímavostí parku Loga (figury a sochy z ruských pohádek a ruského folklóru, maketa hradu, několik dětských hřišť, kolotoče a jiné atrakce, dům křivých zrcadel, obchody se suvenýry, 7D kino, dětský vláček, jízda na ponících a mnoho dalšího)

many attractions of the Loga Park (figures and sculptures from Russian fairy tales and Russian folklore, a model of the castle, several children's playgrounds, carousels and other attractions, house of crooked mirrors, souvenir shops, 7D cinema, children's little-train, pony rides and many more)

kavárna, restaurace, bufety a grilovací místa v parku
cafe, restaurants, buffets and grill places in the park

zřejmě 2012 (tj. od vzniku Parku Loga)
perhaps 2012 (i.e. since the establishment of the Loga Park)

soukromé – Sergej Aleksandrovič Kušnarenko
private – Sergey Aleksandrovich Kushnarenko

22 ha celý park (zoo asi jen okolo 1 ha)
22 ha the whole park (the zoo may be only around 1 ha)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2015
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.03. 2021 Poslední úprava 18.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.