!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Taganrog

Таганрог [Taganrog]   Taganrog

historicky • historically: Troitsk na Tagan-Roge (Троицк на Таган-Роге)


Taganrog Living Corner
Taganrog Zoo • Taganrog Zoo-corner
  Таганрогский живой уголок [Taganrogskiy zhivoy ugolok] • Таганрогский зоопарк [T. zoopark] • Таганрогский зооуголок [T. zoougolok]
47°13'09"N, 38°55'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0065A
     
 
PKiO im. Gorkogo
bul. Petrovska 104
Taganrog
Rostovkaya obl.
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
maličká zoo v Parku Gorkého založená v roce 1967 zaměstnanci Hutního závodu. Během perestrojky (80. léta) kvůli nedostatku krmení prakticky neexistoval, ale brzy byl obnoven (v 90. letech).
-Medvědi, levharti, rysi, vlci, lišky, mývalovci, paviáni, makaci, velbloudi, jeleni, kozy, poníci, nutrie, veverky, králíci, dravci, sovy, papoušci, krkavci, drobní pěvci, pávi, bažanti, čápi, vodní ptáci, malé akvárium a terárium (anténovci, nožovci, piraně a další více méně běžné akvarijní ryby, krokodýli, leguáni, drápatky, pavouci...) atd.
Poznámka: pozor na záměnu - jiný Živý koutek (se stejným názvem) je na druhém konci města u hřbitova, to však není zoo - jen pár domácích zvířat v zahradě

tiny zoo in Gorky Park founded in 1967 by by employees of Metallurgical factory. During the perestroika (the 1980s), it was practically non-existent due to lack of food, but it was soon restored (in the 1990s).
Bears, leopards, wolves, lynxes, foxes, racoon dogs, baboons, macaques, camels, deer, goats, ponies, nutrias, squirrels, rabbits, raptors, owls, parrots, ravens, small songbirds, peacocks, pheasants, storks, waterfowl, small aquarium and terrarium (catfishes, knifefishes, piranhas and other more or less common fishes, crocodiles, iguanas, clawed frogs, spiders...) etc.
Note: pay attention to possible confusion - another Living corner (with the same name) is at the other side of the town near the cemetery, but it is not a zoo - just a few domestic animals in the garden

různé další atrakce parku (lunapark apod.)
various other attractions of the park (eg. lunapark)

kavárny v Parku
cafeterias in the Park

1967

městské (?)
municipal (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.01. 2013 Poslední úprava 22.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.