!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Ubykh

Убых [Ubykh] 


Bird Park in Ubykh
  Парк птиц на Убыхе [Park ptits na Ubykhe]
44°48'54"N, 37°38'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0115A
     
 
kh. Ubykh, d. 3
Novorossiysk
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 8617270847
+7 9887655514
 
+7 8617270847
 
ybux_park_ptic☼mail.ru
 
www.parkptits.ru  
 
malý soukromý ptačí park na slepičí farmě - nandu, emu, dravci, papoušci, tukani, jeřábi, pávi, bažanti, perličky (divoké), vodní ptáci, mnoho plemen holubů, ale i makak, srnci, kozy...

small private bird park on chicken farm - rheas, emus, raptors, parrots, toucans, cranes, peacocks, pheasants, guinea fowl (wild), waterfowl, many pigeon breeds, but also macaque, roe deer, goats...

N/A

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.05. 2019 Poslední úprava 31.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.