!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Usatova Balka

Усатова Балка [Usatova Balka] 


Safari Park "Aristey"
Anapa  Ecology Safari Park "Aristey" (= Aristaeus)
Сафари парк «Аристей» [Safari Park "Aristey"]
44°54'08"N, 37°25'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0091B
     
 
ul. Mayakovskogo 1v
khutor Usatova Balka
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9183950047
 
N/A
 
info☼aristei-park.ru
 
www.aristei-park.ru  
 
mini zoo na pštrosí farmě - medvěd, lišky, kočky rybářské, mývali, mývalovci, opice, velbloudi, jeleni, osli, ovce, králíci, pštrosi, emu, supi, pávi, bažanti, slepice, husy, kachny, několik plemen holubů... Většina zvířat je v příšerných podmínkách - v malých klecích, na řetězu apod. Někteří lidé na internetu označují tuto mini zoo za nejhorší v širokém okolí Anapy, jiní ji naopak velmi vychvalují (protože jsou všechna zvířata krotká a je dovoleno je hladit a krmit).

mini zoo at the ostrich farm - bear, foxes, fishing cats, raccoons, raccoon dogs, monkeys, camels, deer, donkeys, sheep, rabbits, ostriches, emus, vultures, peacocks, pheasants, chickens, geese, ducks, several breeds of pigeons... Most animals in horrific conditions - in small cages, on a chain and so on. Some people on the Internet are terming this mini zoo as the worst in a wide area of Anapa, on the contrary, the others very praise it (because all animals are tame and stroking and feeding is allowed).

hrnčířská dílna
pottery workshop

kavárna
kafe

2002

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.06. 2015 Poslední úprava 18.06. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.