!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Vityazevo

Витязево [Vityazevo]   Viťazevo

dříve • formerly: Vityzevskaya (Витязевская) ; Vityazevkoye (Витязевское)


Vityazevo Zoo
  Зоопарк Витязево [Zoopark Vityazevo]
44°59'14"N, 37°15'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0121A
     
 
Yuzhniy prospekt
pos. Vityazevo
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá mini zoo u Letního zábavního parku - zřejmě nová (2019) - informace nejsou (zatím) k dispozici. (na internetu je jen fotka vchodu a kočkodana husarského)

small mini zoo at Summer amusement park - perhaps new (2019) - the information is not available (for the time being). (Only photo of the entrance and Patas monkey is on Internet)

N/A

N/A

N/A

zřejmě soukromé
perhaps private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.06. 2019 Poslední úprava 01.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.