!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Volgograd

Волгоград [Volgogrady]   Аһш балһсн [Ahş balhcn]

dříve • fromerly: Tsaritsyn (Царицын​); Stalingrad (Сталинград​)


Volgograd contact Zoo "Parus"
(= sail)
  Волгоградский контактный зоопарк «Парус»  [Volgogradskiy kontaktnyy zoopark "Parus"]
48°30'13"N, 44°33'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0123B
     
 
per. Veselyy 10
Krasnoarmenskiy rayon
Volgograd
RUSSIA
 
+7 8442506806
+7 9275106806
 
N/A
 
anton_kambarov☼mail.ru
 
N/A  
 
malá kontaktní zoo (ve stejnojmenném centru rodinného odpočinku) s převážně domácími zvířaty. Lišky, mývali, fretky, kozy, ovce, koně, osli, králíci, burunduci a další drobní hlodavci, ježci, emu, dravci, obyčejní papoušci, pávi, bažanti, slepice, perličky, krůty, husy, kachny, holubi, hadi, ještěrky, krokodýli, želvy...

small contact zoo (in the family rest center of the same name) with predominantly domestic animals. Foxes, raccoons, ferrets, goats, sheep, horses, donkeys, rabbits, chipmunks and other small rodents, hedgehogs, emus, raptors, common parrots, peacocks, pheasants, chickens, guinea fowls, turkeys, geese, ducks, pigeons, snakes, lizards, crocodiles, turtles...

ježdění na koních, malé dětské hřiště
horse ridding, small children's playground

kavárna
café

~2011

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.06. 2019 Poslední úprava 01.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.