!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Volgograd

Волгоград [Volgogrady]   Аһш балһсн [Ahş balhcn]

dříve • fromerly: Tsaritsyn (Царицын​); Stalingrad (Сталинград​)


Volgograd Oceanarium
  Волгоградский океанариум [Volgogradskiy okeanarium]
48°44'37"N, 44°31'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0092A
     
 
TRC KomsoMOLL
Ul. Zemlyachki 110 B
Volgograd
RUSSIA
 
+7 9610708010
 
N/A
 
N/A
 
www.okeanariym.ru  
 
nové oceanárium v nákupním a zábavním centru KomsoMOLL - sladkovodní i mořské ryby a bezobratlí, želvy, krokodýli, varani, leguáni, tučňáci, lachtani, vydry...

new oceanarium in the shopping and amusement centre of KomsoMOLL - freshwater and marine fish and invertebrates, turtles, crocodiles, monitors, iguanas, pinguins, sea lions, otters...

prohlídky s průvodcem
guided tours

N/A

1. února 2013
1st February 2013

soukromé
private

~ 1.000 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.09. 2016 Poslední úprava 03.09. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.