!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Volzhskiy

Волжский [Volzhskiy]  Волзький [Volz'kyy]  Волжски [Volzhski]  Volžskii   Volžskij


Mini-Zoo of Station of Young Naturalits of City of Volzskiy
  Мини-зоопарк Станции юных натуралистов города Волжского [Mini-zoopark Stantsii yunnykh naturalistov goroda Volzskogo]
48°47'04"N, 44°47'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0062A
     
 
uul. Pushkina 100
Volzhskiy
Volgogradskaya obl., 404104
RUSSIA
 
+7 8443251201
+7 8443251602
 
+7 8443251602
 
volzhskiinaturalist☼rambler.ru
 
na stránkách Ministerstva vzdělávání a vědy Volgogradské oblasti  • On the site of Ministry of Education and Science of Volgograd Region: www.obraz.volganet.ru/...  
 
minizoo Stanice mladých přírodovědců existuje již více než 35 let - více než 100 druhů zvířat - lišky, fretky, opice, dikobrazi, drobní hlodavci, ježci, papoušci, dravci, sovy, velcí i malí pěvci, hrdličky, bažanti, hadi, ještěrky, želvy, krokodýli, mloci, ryby, pavouci, štíři, švábi...

mini-zoo of Station of Young Naturalists exists already more than 35 years - more than 100 species of animals - foxes, ferrets, monkeys, porcupines, small rodents, hedgehogs, parrots, raptors, owls, large and small songbirds, doves, pheasants, snakes, lizards, tortoises, crocodiles, salamanders, fish, spiders, scorpions, cockroaches...

prohlídky s průvodcem; zoologické muzeum, paleontologické muzeum
guided tours, Zoological Museum, Paleontological Museum

N/A

15. srpna 1976; 2000 - přestěhováno na současné místo
15th August 1976; 2000 - moved to current place

městské - Městské vzdělávací zařízení doplňkového vzdělávání dětí (MOU DOD) Stanice mladých přírodovědců města Volžskij Volgogradské oblasti (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей (МОУ ДОД) станция юных натуралистов г. Волжского Волгоградской области)
municipal - Municipal Educational Institution of Additional Education of Children (MOU DOD) Station of Young Naturalists of City of Volzhskiy of Volgograd Region (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей (МОУ ДОД) станция юных натуралистов г. Волжского Волгоградской области)

1,2 ha

N/A
 
N/A

8 / ? 33 / 263 3 / 7 106 / 648+
(2018)
15 / 36 30 / 86 17 / 248
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.01. 2013 Poslední úprava 22.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.