!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Volzhskiy

Волжский [Volzhskiy]  Волзький [Volz'kyy]  Волжски [Volzhski]  Volžskii   Volžskij


Mini-Zoo of Station of Young Naturalits of City of Volzskiy
  Мини-зоопарк Станции юных натуралистов города Волжского [Mini-zoopark Stantsii yunnykh naturalistov goroda Volzskogo]
48°47'04"N, 44°47'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0062A
     
 
uul. Pushkina 100
Volzhskiy
Volgogradskaya obl., 404104
RUSSIA
 
+7 8443251201
+7 8443251602
 
+7 8443251602
 
volzhskiinaturalist☼rambler.ru
 
na stránkách Ministerstva vzdělávání a vědy Volgogradské oblasti  • On the site of Ministry of Education and Science of Volgograd Region: www.obraz.volganet.ru/...  
 
minizoo Stanice mladých přírodovědců existuje již více než 35 let - více než 100 druhů zvířat - lišky, fretky, opice, hlodavci, papoušci, dravci, sovy, velcí i malí pěvci, bažanti, hadi, ještěrky, želvy, krokodýli, mloci, ryby, pavouci, štíři...

mini-zoo of Station of Young Naturalists exists already more than 35 years - more than 100 species of animals - foxes, ferrets, monkeys, rodents, parrots, raptors, owls, large and small songbirds, pheasants, snakes, lizards, tortoises, crocodiles, salamanders, fish, spiders, scorpions...

prohlídky s průvodcem; zoologické muzeum, paleontologické muzeum
guided tours, Zoological Museum, Paleontological Museum

N/A

15. srpna 1976
15th August 1976

městské - Městské vzdělávací zařízení doplňkového vzdělávání dětí (MOU DOD) Stanice mladých přírodovědců města Volžskij Volgogradské oblasti (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей (МОУ ДОД) станция юных натуралистов г. Волжского Волгоградской области)
municipal - Municipal Educational Institution of Additional Education of Children (MOU DOD) Station of Young Naturalists of City of Volzhskiy of Volgograd Region (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей (МОУ ДОД) станция юных натуралистов г. Волжского Волгоградской области)

1,2 ha

N/A
 
N/A

N/A 19 / 189 4 / 20 94 / 522  +bezobratlí • invertebrates
(2012)
13 / 28 39 / 140 19 / 145
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.01. 2013 Poslední úprava 06.06. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.