!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Yeysk

Eysk,  Ейск [Yeysk]  Єйськ [Yeys'k]   Jeisk  Jejsk


Yeysk Dolphinarium
Yeysk Dolphinarium "Teatr morskikh zhivotnykh" (=Theatre of marine animals)
Ейский дельфинарий [Yeyskiy del'finariy] • Ейский дельфинарий «Театр морских животных» [Y. d. "Teatr morskikh zhivotnykh]
46°42'57"N, 38°15'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0053A
     
 
Taganrogskaya naberezhnaya
ul Shmidta 16/1
Yeysk
RUSSIA
 
+7 9184308828
 
N/A
 
N/A
 
www.delfin-yeisk.ru
www.dolfinarium.ru/...
 
 
odkryté (letní) delfinárium - filiálka Anapského delfinária v Bolšom Utriši - má hlavní bazén s obsahem 2000 m3 (délka 20 m, šířka 10 m a hloubka 4,5 m). 2 delfíni skákaví, 2 běluhy, 1 mrož a 2 lachtani medvědí.

open-air (summer) the dolphinarium - a branch of Anapa Dolphinarium in Bolshoy Utrish - has main pool with volume of 2000 m3 (length 20 m, width 10 m and depth 4,5 m). 2 bottlenose dolphins, 2 belugas, 1 walrus and 2 northern fur seal

focení a plavání s delfíny; vedle je oceanárium a akvapark a o kousek dále i zoo
photographing and swimming with dolphins, next is oceanarium and aquapark and little further also zoo

N/A

25. června 2007
25th June 2007

filiálka Anapského delfinária v Bolšom Utriši - Delfin s.r.o. (ООО «Дельфин»)
a branch of Anapa Dolphinarium in Bolshoy Utrish - Delfin LLC (ООО «Дельфин»)

N/A (500 míst)
N/A (500 seats)

N/A
 
N/A

0 0 0

4 / 7
(2012)

0 0 4 / 7
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.01. 2013 Poslední úprava 25.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.