!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Yeysk

Eysk,  Ейск [Yeysk]  Єйськ [Yeys'k]   Jeisk  Jejsk


Yeysk Oceanarium "Akuliy rif"
(= Shark reef)
Ейский океанариум «Акулий риф» [Yeyskiy okeanarium "Akuliy rif"]
46°42'56"N, 38°15'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0052A
     
 
Taganrogskaya naberezhnaya
ul Shmidta 16/2
Yeysk
RUSSIA
 
+7 9184308828
 
N/A
 
park☼yeyskoceanpark.ru
 
www.yeyskoceanpark.ru  
 
mořské i sladkovodní akvárium - 12 nádrží s celkovým objemem 250 m3 (od 0,3 do 180 m3). Každá nádrž je samostatným biotopem (např. Středozemní moře, Atlantický oceán, Amazonka...). Ryby a paryby (žraloci, trnuchy, murény, pomci, ostenci, klipky, bodloci, chňapalové, okatci, kaložrouti, glyptopeři, keříčkovci, piraně, vrubozubci, arowany, arapaimy, nožovci, jeseteři, hlaváči, cípalové, pyskouni, králíčkovci, klauni...), vodní bezobratlí (chobotnice, korýši, ježovky, sasanky, koráli...), údajně i mořští savci (?)

marine and freshwater aquarium - 12 tanks of total volume 250 m3 (from 0,3 to 180 m3). Each tank is separated biotope (eg. Mediterranean Sea, Atlantic, Amazon river...). Fishes and cartilaginous fishes (sharks, stingrays, morays, triggerfish, marine angelfish, butterflyfish, surgeonfish, snappers, moonies, scats, armored catfish, labyrinth catfish, piranhas, cichlids, arowanas, arapaimas, knifefish, sturgeon, gobies, mullets, wrasses, rabbitfish, clowns...), aquatic invertebrates (octopuses, crustaceans, sea urchins, sea anemones, corals...), reportedly also marine mammals (?)

obchod se suvenýry; vedle je delfinárium a akvapark a o kousek dále i zoo
souvenir shop, next is dolphinarium and aquapark and little further also zoo

N/A

23. srpna 2009
23rd August 2009

N/A

700 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A

~150 / ~4500
(2012)

N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.01. 2013 Poslední úprava 25.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.