!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Yeysk

Eysk,  Ейск [Yeysk]  Єйськ [Yeys'k]   Jeisk  Jejsk


Yeysk Zoo "Strausinoye rancho"
(=Ostrich ranch)
Ейский зоопарк "Страусиное ранчо" [Yeyskiy zoopark "Strausinoye rancho"]
46°42'07"N, 38°15'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0054A
     
 
Park imeni Poddubnogo
Yeysk
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo v Parku Poddubného - tygři, mývali, mývalovci, nosáli, jezevci, lamy, kozy, veverky, králíci, dikobrazi, pštrosi, papoušci, kavky, holubi, pávi, bažanti, perličky, krokodýli...

small zoo in Park named after Poddubniy - tigers, racoons, racoons dogs, coatis, badgers, llamas, goats, squirrels, rabbits, porcupines, ostriches, parrots, jackdaw, pigeons, peacocks, pheasants, guinea fowls, crocodiles...

blízko je oceanárium a delfinárium
near is an oceanarium and dolphinarium

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.01. 2013 Poslední úprava 25.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.