!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Samara

Самара [Samara]  Һамар [Hamar]  Самарæ [Samaræ]  Самар [Samar]  Самарҕа [Samarǧa]  Самар ош [Samar osh]  Samar

1935 - 1991 KujbiševKuybishev (Куйбышев)


† Samara "Dom zverey"
(= House of animals)
Самарский «Дом зверей» [Samarskiy "Dom zverey"]
53°12'14"N, 50°07'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-RU-PV-0059B†
     
 
ul. Molodogvardeyskaya 207
Samara
RUSSIA
 
- - -  
 
malá soukromá zoo na dvoře mezi domy, která existovala jen velmi krátce – byla otevřena v červnu 2008 a zavřena v březnu 2009 – kvůli neustálému zvyšování nájmu a zejména po vykradení (téměř všech zvířat).
Okolo 30 druhů zvířat – ovíječ, kotuli, kosmani, králíci, činčily, morčata, tarbíci, pískomilové a další hlodavci, ary, leguáni, chameleoni, krajty, žáby, arovany a jiné ryby, pavouci, šneci...

a small private zoo in the courtyard between the houses, which existed only for a very short time - it was opened in June 2008 and closed in March 2009 - due to the constant increase in rent and especially after the robbing (almost all animals were stolen).
About 30 species of animals - palm civet, squirrel monkeys, marmosets, rabbits, chinchillas, guinea pigs, jerboas, gerbils and other rodents, macaws, iguanas, chameleons, pythons, frogs, arowanas and other fish, spiders, snails...

červen 2008
June 2008

3. března 2009
3rd March 2009

soukromé - Ljudmila Vladimirovna Vostrjakova
private - Lyudmila Vladimirovna Vostryakova

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~30 / ?
(2009)
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.