!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Chuzhya

Чужья [Chuzh'ya]   Čužja

historicky • historically: Sol Kamskaya (Соль Камская); Usole Kamskoe (Усолье Камское)


Zoo "Chigirno"
Зоопарк «Чигирно» [Zoopark "Chigirno"]
59°28'05"N, 54°16'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0046A
     
 
Chuzya
Yurlinskiy rayon
Permskiy kray, 419200
RUSSIA
 
+7 9028341865
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
soukromá zoo v lese - v místě zvaném Čigirno (asi 15 km severně od Jurly), původně vznikla jako lovecká farma na divočáky, ale brzy přibyla i další zvířata a u farmy vznikla zoo. Medvědi, jezevci, mývali, mývalovci, vlci, lišky, losi, kozy, prasata, divočáci, zajíci, ježci, pávi, bažanti, křepelky, krůty, slepice, labutě, kachny, husy... (dříve i pštrosi, osli a poníci)

a private zoo in the forest - in a place called Chigirno (about 15 km north of Yurla), it was originally established as a hunting farm for wild boars, but soon other animals were added and a zoo was created at the farm. Bears, badgers, raccoons, raccoon dogs, wolves, foxes, elks, goats, pigs, wild boars, hares, hedgehogs, peacocks, pheasants, quails, turkeys, chickens, swans, ducks, geese... (formerly also ostriches, donkeys and ponies)

ubytování
accommodation

N/A

2008 – lovecká farma, ~2010 zoo
2008 – the hunting farm, ~2010 the zoo

soukromé – Aleksandr Aleksandrovič Pepeljajev
private – Aleksandr Aleksandrovich Pepelyayev

celý pozemek více než 100 ha (využito ~10 ha)
the whole land more than 100 ha (~10 ha used)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.