!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Inzelga

Инзелга [Inzelga]  Игенйылға [Igyenyılğa]  Игенъелга [İgen‘elga]


Mini Zoo "Velikolepnyy straus"
(= Gorgeous ostrich)
Мини зоопарк «Великолепный страус» [Mini zoopark "Velikolepnyy straus"]
53°52'37"N, 56°18'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0043B
     
 
ul. Shkolnaya, 18
s. Inzelga
Gafuriyskiy rayon
Bashkiria, 453057
RUSSIA
 
+7 9174222414
+7 9177788080
+7 9876131490
 
N/A
 
N/A
 
www.velikolepnyistraus.ru  
 
mini zoo na soukromé pštrosí farmě – mývali, lišky, jezevci, siky, srnci, sobi, velbloudi, lamy, osli, kozy, jaci, králíci, pštrosi, emu, sovy, dravci, volavky, pávi, bažanti, krůty, perličky, slepice...

mini zoo on a private ostrich farm - raccoons, foxes, badgers, sika deer, roe deer, reindeer, camels, llamas, donkeys, goats, yaks, rabbits, ostriches, emus, owls, raptors, herons, peacocks, pheasants, turkeys, guinea fowls, chickens...

prodej suvenýrů
souvenirs sale

kavárna
cafeteria

2013

soukromé – Vitalij a Alfija Smirnovi
private – Vitaliy Smirnov and Alfiya Smirnova

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.