!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Kazan

Kazan' Казань [Kazan']  Казан / Qazan  Кузон [Kuzon]  Озаҥ [Ozaŋ]   Ҡаҙан [Qađan]  Хъазан [Qazan]  Хусан [Husan]  Козань [Kozan']  Казан [Kazan]  Казань ош [Kazan' osh]    Къазан [Ḵazan]  Kazan'  Казаан [Kazaan]  Қазан [Qazan]  Kazaň


Zoo "Regina"
Зоопарк «Регина» [Zoopark "Regina"]
55°40'33"N, 49°05'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0042A
     
 
GK „Regina“
Matyushinskoye lesnichestvo
Kvartal 11
p. Petrovskiy
Kazan, 420070
Tatarstan
RUSSIA

Office:
Peterburgskaya ul. 11
Kazan
Tatarstan
RUSSIA
 
+7 8432033203
+7 8432230642
 
N/A
 
petrovski☼reginahotels.ru
info☼reginahotels.ru
 
www.reginahotels.ru/...
 
menší zoo hotelu Regina – okolo 200 zvířat - lvi, tygři, rysi, medvědi, vlci, lišky, surikaty, nosáli, ženetky, mývali, mývalovci, makaci, kotuli, lemuři, marali, siky, kozy, osli, koně, poníci, alpaky, guanaka, klokani, vakoveverky, dikobrazi, veverky, králíci, emu, sovy, pávi, bažanti, vodní ptáci, slepice, želvy...

smalish zoo of the Regina hotel - about 200 animals - lions, tigers, lynxes, bears, wolves, foxes, meerkats, coatis, genets, raccoons, raccoon dogs, macaques, squirrel monkeys, lemurs, maral deer, sika deer,  goats, donkeys, horses, ponies, alpacas, guanacos, wallabies, sugar gliders, porcupines, squirrels, rabbits, emus, owls, peacocks, pheasants, waterfowl, chickens, turtles...

jízda na koni, ubytování
ponies, donkeys, tractor or quad bike riding, souvenir shop

restaurace a kavárny v hotelu
restaurants and cafeterias in the hotel

duben 2014
April 2014

soukromé – Hotel Regina (Vladimir Semjonovič Gavrilov)
private – Regina Hotel (Vladimir Semyonovich Gavrilov)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.