!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Kommuna

Коммуна [Kommuna] 

některé zdroje uvádí • some souurces mention: Novoilinskoye [Новоильинское]


Contact Zoo "Strausyonok"
(= Ostrich baby) • Contact Zoo "Permskiy straus" (= Perm ostrich)
Контактный зоопарк «Страусёнок» [Konmtaktnyy zoopark "Strausyonok"] • Контактный зоопарк «Пермский страус» [Mini zoopark "Permskiy straus"]
57°52'55"N, 55°31'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0044B
     
 
ul. Dorozhnaya, 8
Kommuna
Permskiy rayon
Permskiy kray, 614522
RUSSIA
 
+7 9824875509
 
N/A
 
straus.perm☼mail.ru
 
N/A  
 
oficiálně Kontaktní zoo "Strasjonok" (pštrosáče), ovšem známější jako Kontaktní zoo "Permskij straus" (Permský pštros) – podle pštrosí farmy, na které se nachází.
Velbloud, kozy, ovce, prasata, koně, poníci, králíci, činčily, křečci, ježci, pštrosi, papoušci, sovy, bažanti, kachny, slepice, holubi, hadi...

officially the Contact Zoo "Strasyonok" (ostrich baby), but better known as the Contact Zoo "Permskiy straus" (Perm ostrich) - according to the ostrich farm on which it is located.
Camel, goats, sheep, pigs, horses, ponies, rabbits, chinchillas, hamsters, hedgehogs, ostriches, parrots, owls, pheasants, ducks, chickens, pigeons, snakes...

jízda na koních, ponících, v traktoru, čtyřkolce, bugině, loveckém terénním voze Pinzgauer, sněžném skútru a "sněho-blátochodu", prodej suvenýrů
riding on horses, ponies, tractor, quad bike, buggy, Pinzgauer hunter terrain vehicle, snowmobile and snow-swamp buggy, sale of souvenirs

N/A

2007 - farma, kontaktní zoo později - asi okolo 2015
2007 - the farm, the contact zoo later – may be around 2015

soukromé – Agrofirma "Pemskij straus" s.r.o. (ООО Агрофирма «Пермский страус»)
private – Agrofirma "Permskiy straus" Ltd. (ООО Агрофирма «Пермский страус»)

pozemek celkem ~80 ha, zatím využito ~9 ha (celá farma)
~80 ha is the land in total, ~9 ha so far used (the whole farm)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.