!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Saratov

Саратов [Saratov]  Сарытау / Sarıtau  Саре курык [Sare kuryk]   Сарăту [Sarâtu]    Саратов ош [Saratov osh]  Һарытау [Harıtay]  Saratov  Сарытау [Sarytau]


Contakt zoo "Kroshka yenot"
(= manikin raccoon)
Контактный зоопарк «Крошка енот» [Kontaktnyy zoopark "Kroshka yenot"]
51°31'08"N, 45°59'478"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0061B
     
 
PKiO im. Gorkogo
ul. N. G. Chernyshevskego 81/83B
Saratov
RUSSIA
 
+7 8452535841
 
N/A
 
kroshka_enot_zoo☼mail.ru
 
www.енотзоо.рф

malá zoo v Parku kultury a oddechu Gorkého (též Park Lukomorje), jak je zřejmé z infantilního názvu "Kroška enot" (prcek mýval), jedná se o komerční kontaktní zoo, která je spíše na hranici týrání zvířat. Mývali, nosáli, surikaty, ovíječ, lišky, jezevci, kuny, fretky, paviáni, alpaky, jeleni sika, sobi, poníci, kozy, ovce, prasata, dikobrazi, veverky, králíci, morčata, osmáci a jiní drobní hlodavci, ježci, klokani, vakoveverky, vačice, emu, sovy, papoušci, pávi, bažanti, slepice, kachny, holubi, hadi, ještěrky, želvy... (mnoho z těch zvířat už zde není).
Od roku 2017 do 2019 provozovala zoo pobočku v sousedním Englesu (taktéž v parku Lukomorye), ta byla jen sezónní – přes zimu byla zvířata v Saratově, na sezónu se přivezla do Engelsu.

A small zoo in the Park of Culture and Rest named after of Gorkyy (also Park Lukomorye), as is evident from the infantile name "Kroshka enot" (manikin raccoon), it is a commercial contact zoo, which is more on the verge of animal cruelty. Raccoons, coatis, meerkats, palm civet, foxes, badgers, martens, ferrets, baboons, alpacas, sika deer, reindeer, ponies, goats, sheep, pigs, porcupines, squirrels, rabbits, guinea pigs, degus and other small rodents, hedgehogs, wallabies, sugar gliders, opossums, emus, owls, parrots, peacocks, pheasants, chickens, ducks, pigeons, snakes, lizards, turtles... (many of these animals are no longer here).
From 2017 to 2019, the zoo operated a branch in neighboring Engles (also in Lukomorye Park), which was only seasonal - during the winter, the animals were in Saratov and for the season they were brought to Engels.

N/A
 
N/A

2016

soukromé - Zoovystavka s.r.o. – Natalia Pavlovna Mochrajkova (ООО «Зоовыставка»)
private - Zoovystavka Ltd. – Natalia Pavlovna Mochrajkova (ООО «Зоовыставка»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.