!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Sorochinsk

Сорочинск [Sorochinsk]   Soročinsk

historicky • historically: Sorochinskoye (Сорочинское)


Sorochinsk Mini zoo "Kovcheg"
(= Ark)
Сорочинский Мини зоопарк «Ковчег» [Sorochinskiy Mini zoopark "Kovcheg"]
52°24'09"N, 53°10'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0047B
     
 
ul. 2-y mikrorayon, 6a
Sorochinsk
Orenburgskaya oblast, 461904
RUSSIA
 
+7 9228650565
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá soukromá zoo u restaurace Kovčeg (Archa) – údajně v zoufalém stavu – lvi, medvědi, lišky, mývali, velbloudi, jeleni, divoké kozy, poníci, pávi...

small private zoo at the restaurant Kovcheg (Archa) - allegedly in desperate condition - lions, bears, foxes, raccoons, camels, deer, wild goats, ponies, peacocks...

N/A

restaurace
restaurant

N/A

soukromé – Avetis Papikjan
private – Avetis Papikyan

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.