!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Syzran

Сызрань [Syzran']  Сызран [Syzran]  Сызрань ош [Syzran' osh]  Sizran'; Syzraň   Syzraň 


Syzran zoo "Ptichya dacha"
(= Bird cottage)
Сызранский зоопарк «Птичья дача» [Syzranskiy zoopark "Ptichya dacha"]
předešlé názvy  •  former names
2015 - 2018
(ENG) Syzran contact zoo "Ptichya dacha"
(RUS) Сызранский контактный зоопарк «Птичья дача» [Syzranskiy kontaktnyy zoopark "Ptichya dacha"]
53°10'23"N, 48°27'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0040A
     
 
Arkhangelskaya ul., 42a
Syzran, 446026
Samarskaya oblast
RUSSIA
 
+7 9179729038
+7 9171313191
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
původně Ekofarma „Indeyka“ (Экоферма «Индейка») na ulici Sachalinskaja. Farma byla veřejně přístupná, ale zpočátku zde byla jen farmová zvířata (pštrosi, křepelky, asi 15 plemen slepic, několik plemen králíků atd.), brzy však i veverky, pávi, velbloudi a další zvířata. V roce 2015 se majitelka rozhodla zřídit malou zoo odděleně od farmy - na ulici Archangelské (sousední pozemek, ale pro lidi přístupný z vedlejší ulice).
Lvi, medvědi, lišky, mývali, makaci, velbloudi, osli, poníci, kozy, ovce, prasata, veverky, nutrie, králíci, pštrosi, emu, sovy, dravci, pávi, bažanti, slepice, krůty, labutě, husy, kachny, holubi...

originally Eco-farm "Indeyka" (Экоферма «Индейка») on Sakhalinskaya Street. The farm was open to the public, but initially there were only farm animals (ostriches, quails, about 15 breeds of chickens, several breeds of rabbits etc.), however soon also squirrels, peacocks, camels and other animals. In 2015, the owner decided to set up a small zoo separately from the farm - on Arkhangelskaya Street (a neighboring plot of land, but accessible to people from next street).
Lions, bears, foxes, raccoons, macaques, camels, donkeys, ponies, goats, sheep, pigs, squirrels, nutrias, rabbits, ostriches, emus, owls, raptors, peacocks, pheasants, chickens, turkeys, swans, geese, ducks, pigeons...

jízda na ponících
pony riding

N/A

květen 2015
May 2015

soukromé – Marina Vikrotorovna Dronova
private – Marina Vikrotorovna Dronova

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.