!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Tolyatti

Togliatti, Togliattigrad Тольятти [Tol'yatti]  Tol’jatti  Toljatti

-> 1964 Stavropol (Ставрополь), Stavropol-na-Volge (Ставрополь-на-Волге), Stavropol Volzhskiy (Ставрополь-Волжский)


Mini-zoo of Tolyatti Birds Shelter
(= New ark)
Мини-зоопарк Тольяттинского приюта для птиц [Mini-zoopark Tol’yattinskogo priyuta dlya ptits]
53°30'17"N, 49°18'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0057B
     
 
ul. Zhukova, 33a
Avtozavodskiy rayon
Tolyatii
Samarskaya oblast, 445051
RUSSIA
 
+7 9879634727
+7 9674901544
 
N/A
 
N/A
 
www.club66587109.vsite.biz
 
útulek, či záchranná stanice ptáků s mini zoo, což je veřejně přístupná expozice hendikepovaných nebo nevypustitelných zvířat. Původně – od roku 1973, šlo o dětskou zoo, která byla v roce 1989 přemístěna na současné místo. Od 1995 byla postupně změněna na útulek. Dravci, sovy, pěvci, dudci, datli, bukači, sluky, chřástali, racci, tetřevi, bažanti, koroptve, holubi, vodní ptáci, ale i drobní papoušci, exotičtí pěvci, slepice, mývali, mývalovci, kuny, fretky, kozy, sysli, králíci, morčata, veverky, želvy...

shelter or rescue station of birds with a mini zoo, which is a publicly accessible exhibition of handicapped animals or animals ineligible for releasing. Originally - since 1973, it was children's zoo, which was moved to the current place in 1989. Since 1995 it was gradually changed to the shelter. Raptors, owls, songbirds, hoopoes, woodpeckers, bitterns, woodcocks, crakes, gulls, grouse, pheasants, partridges, pigeons, waterfowl, but also small parrots, exotic songbirds, chickens, raccoons, raccoon dogs, martens, ferrets, goats, ground squirrels , rabbits, guinea pigs, squirrels, turtles...

N/A

N/A

1973 – jako dětská zoo; 1989 – stěhování na současné místo, 1995 – vznik Klubu a postupná přeměna na útulek (Natalia Gončarova)
1973 - as a children's zoo; 1989 - moving to the current location, 1995 - establishment of the Club and gradual transformation into a shelter (by Natalia Goncharova)

veřejná organizace environmentálního a vzdělávacího směru Klub milovníků přírody městského okrsku Toljatti (ОО «Клуб Любители природы» городского округа Тольятти)
public organization of environmental and educational direction of Club of nature lovers of Tolyatti district (ОО «Клуб Любители природы» городского округа Тольятти)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.