!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Ulyanovsk

Ульяновск [Ul'yanovsk]  Сембер [Sember]  Сембер [Sember]   Чĕмпĕр [Çĕmpĕr]  Ульянонь ош [Ul'yanon' osh]  Ul'janovsk  Сімбір [Sïmbïr]  Uljanovsk

-> 1780 Sinbirsk (Синбирск) ; 1780 - 1924 Simbirsk (Симбирск)


Ulyanovsk Zoo
Ульяновский зоопарк [Ulyanovskiy zoopark]
předešlé názvy  •  former names
původně • originally:
(ENG) Contact Zoo "Skazochnoye podvorye" (= Fairytale courtyard)
(RUS) Контактный зоопарк «Сказочное подворье» [Kontaktnyy zoopark "Skazochnoye podvor'ye"]
54°21'20"N, 48°31'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0050A
     
 
Orenburgskaya, 41a
Park 40-letiya VLKSM
Verkhnyaya terrasa
Ulyanovsk
RUSSIA
 
+7 9272707666
+7 9272704404
 
N/A
 
ksu.amo☼yandex.ru
 
www.lieliek5.wixsite.com/...
 
zoo v rodinném zábavním parku "Ruské zábavy" (Русские забавы) - původně Kontaktní zoo "Skazočnoje podvorje" (Контактный зоопарк «Сказочное подворье»)– dětská zoo, či ptačí dvůr a exotárium "Kapitoška" (Экзотариум «Капитошка»), později (cca 2018 nebo 2019) změněna na Zoo Uljanovsk. V plánu je vytvoření klasické "velké"městské zoo (8 ha), tedy zvětšení v rámci Parku čtyřicetiletí VLKSM.
Mývali, fretky, kosmani, lamy, sobi, osli, kozy, ovce, krávy, prasata, dikobrazi, veverky, králíci, činčily, ježci, emu, papoušci, jeřábi, pávi, křepelky, bažanti, slepice, perličky, krůty, holubi, labutě, husy, kachny, leguáni, gekoni, hadi, želvy, ryby...

zoo in the family amusement park "Russian fun" (Русские забавы) - originally Contact zoo "Skazochnoye podvorye" (Контактный зоопарк «Сказочное подворье») - children's zoo, or a bird yard and exotarium "Kapitoshka" (Экзотариум «Капитошка»), later (ca. 2018 or 2019) changed to Ulyanovsk Zoo. The plan is to create a classic "large" city zoo (8 ha), i.e. enlargement in frame of the Park of 40th aniversary of VLKSM.
Raccoons, ferrets, marmosets, llamas, reindeer, donkeys, goats, sheep, cows, pigs, porcupines, squirrels, rabbits, chinchillas, hedgehogs, emus, parrots, cranes, peacocks, quails, pheasants, chickens, guinea fowl, turkeys, pigeons , swans, geese, ducks, iguanas, geckos, snakes, turtles, fish...

prodej suvenýrů, mnoho letních i zimních aktivit parku
sale of souvenirs, many summer and winter activities of the park

prodej základního občerstvení
sale of basic refreshment

2015

soukromé - Russkie zabavy s.r.o. (ООО «Русские забавы»)
private - Russkie zabavy Ltd. (ООО «Русские забавы»)

1,81 ha (celý park • the whole park)

 
N/A

N/A N/A N/A ~90 / ~360
(2019)
N/A N/A N/A
 

~2015

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.