!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Ust-Kachka

Ust'-Kachka Усть-Качка [Ust'-Kachka]   Usť-Kačka


Mini-zoo "Sovushka" of Ust-Kachka resort
(= little owl)
Мини-зоопарк «Совушка» курорта Усть-Качка [Mini-zoopark "Sovushka" kurorta Ust'-Kachka]
58°00'09"N, 55°39'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0054B
     
 
s. Ust-Kachka
Permskiy rayon
Permskiy kray, 614524
RUSSIA
 
+7 3422142181
+7 8005555225
 
N/A
 
kurort☼ust-kachka.ru
 
www.ust-kachka.amaks-kurort.ru/...
 
minizoo sanatoria "Lázně Usť-Kachka" ze sítě Amaks Hotels & Resorets - mývali, mývalovci, srnci, siky, osli, poníci, kozy, ovce, prasata, zajíci, králíci, sovy, pávi, slepice, krůty...

mini zoo of "Ust-Kachka Resort" sanatorium from the Amaks Hotels & Resorts network - raccoons, raccoon dogs, roe deer, sika deer, donkeys, ponies, goats, sheep, pigs, hares, rabbits, owls, peacocks, hens, turkeys...

mnoho aktivit areálu (sportoviště, tělocvična, sauna, lanový park, knihovna, aquacentrum, muzeum atd.)
many activities of the complex (sports grounds, gym, sauna, rope park, library, aqua centre, museum etc.)

kiosky, restaurace, kavárny a bary v areálu sanatoria
kiosks, restaurants, cafeterias and bars in the sanatorium area

17. října 2015
17th October 2015

Kurort Ust-Kachka a.s. (ЗАО "Курорт Усть-Качка")
Kurort Ust-Kachka JSC (ЗАО "Курорт Усть-Качка")

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.