!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Yamashurma

Ямашурма [Yamashurma]   Ямаширмә [Yamaşirmä]   Jamašurma


Rural tourist complex "Tatarskiy straus"
(= Tatar ostrich)
Сельский туристический комплекс «Татарский страус» [Sel’skiy turisticheskiy kompleks "Tatarskiy straus"]
55°58'32"N, 49°35'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0048B
     
 
ul. Molodyozhnaya, 15
s. Yamashurma
Vysokogorskiy rayon
Tatarstan, 422735
RUSSIA
 
+7 9050382128
+7 9871948563
+7 9178526401
+7 9083334180
 
N/A
 
tatzoo.inbox☼gmail.com
 
N/A
 
malá zoo selského turistického komplexu - velbloudi, osli, koně, kozy, ovce, prasata, krávy, jeleni, losi, sobi, králíci, činčily, veverky, pštrosi, emu, jeřábi, pávi, bažanti, slepice, krůty, perličky, holubi, labutě, husy, kachny, želvy...

small zoo of a rural tourist complex - camels, donkeys, horses, goats, sheep, pigs, cows, deer, elk, reindeer, rabbits, chinchillas, squirrels, ostriches, emus, cranes, peacocks, pheasants, chickens, turkeys, guinea fowl, pigeons, swans, geese, ducks, turtles...

jízda na koních a oslech, rybaření, stanování
horse or donkey riding, fishing, tent accommodation

N/A

2010 (farma • the farm)

soukromé Křesťanské (farmářské) hospodářství Gabdelachmata Gabdulachatoviče Kotdusova (Крестьянское (фермерское) хозяйство [КФХ] Габделахмата Габдулахатовича Котдусова)

private Peasant (farm) homestead of Gabdelakhmat Gabdulachatovich Kotdusov (Крестьянское (фермерское) хозяйство [КФХ] Габделахмата Габдулахатовича Котдусова)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.