!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Povolžský federální okruh • Volga Federal District
Приволжский федеральный округ

 
Zaosinovo

Заосиново [Zaosinovo] 


Ostrich farm "Krasavinskiy khutorok"
(= Krasavin little farm or homestead)
Страусиная ферма «Красавинский хуторок» [Strausinaya ferma "Krasavinskiy khutorok"]
57°59'36"N, 55°59'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-PV-0041B
     
 
d. Zaosinovo, 15
Permakiy rayon
Permskiy kray, 614513
RUSSIA
 
+7 3422781536
+7 9519381536
+7 3422930384
 
N/A
 
2930384☼mail.ru
 
www.strausperm.ru/
 
soukromá pštrosí farma s mini zoo – velbloudi, bizoni, krávy, ovce, kozy, prasata, koně, osli, králíci, ježci, pštrosi, krůty, slepice, husy, kachny...

private ostrich farm with mini zoo - camels, bisons, cows, sheep, goats, pigs, horses, donkeys, rabbits, hedgehogs, ostriches, turkeys, chickens, geese, ducks...

jízda na ponících, oslech, traktorem nebo čtyřkolkou, obchod se suvenýry
ponies, donkeys, tractor or quad bike riding, souvenir shop

N/A

2007 (farma • the farm)

soukromé – Olga Gribanova
private – Olga Gribanova

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.