!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Novosibirsk

Новосибирск [Novosibirsk]  Çĕн Çĕпĕр [Şěn Şěpěr]  Одсибирень ош [Odsibiryen' osh]  Виль Сибиркар [Vil' Sibirkar]  Выльсибыркар [Vyl'sibyrkar]  Новосибирскай [Novosibirskay]  Novosibirsk

dříve • formerly: Novonikolayevsk (Новониколаевск)


† City Farm "Lap-Landiya"
Городская ферма «Лап-Ландия» [Gorodskaya ferma "Lap-Landiya"]
54°56'01"N, 82°54'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-RU-SI-0043B†
     
 
ul. Zorge 47
Zatulinskiy park
Novosibirsk, 630005
RUSSIA
 
 
N/A
 
malá dětská (venkovní) kontaktní zoo a dětská zábavní park farmového typu - asi 20 druhů zvířat - mývali, fretky, lišky, poníci, osli, koně, kozy, ovce, kráva, prasata, králíci, morčata, ježci, činčily, osmáci, křečci, andulky, slewpice, husy, kachny, okrasní kapři...
Na přelomu 2019 a 2020 byla zoo zrušena (možná v souvislosti s novým zákonem a de facto zákazem kontaktních zoo). Na místo La-Laplandie byla přestěhována jiná kontaktní zoo "Obitajemyj ostrov".

butterfly exhibition on the third floor of "Komandor" shopping centre- tropical butterflies and plants of South and Central America, South-eastern Asia, snakes, iguanas, frogs, scorpions, spiders, cockroaches, snails... The exhibition was created in late 2010, and despite the undeniable popularity was closed in the second half of 2013.
At the turn of 2019 and 2020, the zoo was closed (possibly in connection with the new law and the de facto ban on contact zoos). To the place of Lap-Landiya, there were moved another contact zoo "Obitayemyy ostrov".

2012

asi 2020 (nebo již 2019)
perhaps 2020 (or already 2019)

soukromé - s.r.o. Michaila Michailoviče Ljakina (ООО Городская ферма «Лап-Ландия»)
private - Ltd. of Mikhail Mikhailovich Lyakin (ООО Городская ферма «Лап-Ландия»)

~1,3 ha - celý park (z toho ~0,15 ha dětská zoo)
~1.3 ha - the whole park (~0.15 ha of that id the children's zoo)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~20 / ?
(2018)
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.11. 2020 Poslední úprava 20.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.