!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Artybash

Артыбаш [Artybash]    Artybaš


Zoo on Teletskoye lake
Teletskoye Zoo • Zoo "Edelveys" • Taiga Zoo
Зоопарк на Телецком озере [Zoopark na Teletskom ozere] • Зоопарк Телецкое [Zoopark Teletskoye]• Зоопарк «Эдельвейс» [Zoopark „Edel‘veys“]• Таёжный зоопарк [Tayozhnyy zoopark]
51°47'59"N, 87°17'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0048A
     
 
ul Tayozhnaya, 21A
s. Artybash
Turochakskiy rayon, 649156
Rep. Altai
RUSSIA
 
+7 9628088157
+7 9059245794
 
N/A
 
us.edelveis☼mail.ru
edelveis_teleckoe☼mail.ru
 
 
N/A
 
malá zoo v rekreačním středisku Edelvejs – lvi, tygři, levharti, pumy, rysi, medvědi, vlci, lišky, korsaci, jezevci, mývali, mývalovci, nosáli, soboli, norci, velbloudi, jeleni sika, marali, srnci, losi, kozy domácí i šrouborohé, ovce, mufloni, nahuři, osli, koně, poníci, jaci, prasata, divočáci, králíci, emu, pávi, perličky, slepice, krocani, husy...

small zoo in the Edelveys recreation center - lions, tigers, leopards, cougars, lynx, bears, wolves, foxes, corsac foxes, badgers, raccoons, raccoon dogs, coatis, sables, minks, camels, sika deer, maral deer, roe deer, elk, goats, markhors, sheep, mouflons, bharals, donkeys, horses, ponies, yaks, pigs, wild boars, rabbits, emus, peacocks, guinea fowl, chickens, turkeys, geese...

sauna, výlety po jezeře Teleckoje nebo po Altaji, půjčovna čtyřkolek, ubytování
sauna, trips on Teletskoye lake or in Altai, quad bike rental, accommodation

kavárna
cafeteria

2010

soukromé - Michail Ivanovič Aleksejev a Olga Vladimirovna Aleksejevová – Edelvejs s.r.o. (ООО «Эдельвейс»)
private - Mikhail Ivanovich Alekseyev and Olga Vladimirovna Alekseyevova - Edelveys Ltd. (ООО «Эдельвейс»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.02. 2021 Poslední úprava 04.02. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.