!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Barnaul

Барнаул [Barnaul]  Барнауыл [Barnawʺl]  Barnaul  巴尔瑙尔 [Bā'ěrnǎoěr]

někdy se uvádí Južnyj (Южный) - od 1964 součást Barnaulu • sometimes Yuzhnyy (Южный) is mentioned - since 1964 part of Barnaul


Barnaul Water Theatre Nerpinarium
Barnaul Nerpinarium • Barnaul Baikal Seal Aquarium
Барнаульский Водный театр Нерпинарий [Barnaulskiy vodnyy teatr Nerpinariy] • Барнаульский нерпинарий [B. nerpinariy] • Барнаульский аквариум байкальской нерпы [B. akvarium baykal'skoy nerpy]
52°16'46"N, 104°15'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0061A
     
 
ul. G. Isakova 149a
Arlekino Park
Barnaul
RUSSIA
 
+7 9831074227
+7 9132312780
+7 9831074227
 
N/A
 
Arlekino Park:
arlekinopark☼mail.ru
 
www.nerpinarii-altai.ru
 
malé akvárium (bazén) bajkalských tuleňů - něrpinárium (něrpa = ruský název malých druhů tuleňů rodu Pusa), které vzniklo koncem roku 2020 v Parku Arlekino pro 3 tuleně zachráněné před pytláky.

small aquarium (pool) of Baikal seals - Nerpinarium (nerpa = Russian name of small seals species of Pusa genus), which was created at the end of 2020 in the Arlekino Park for 3 seals rescued from poachers.

focení s bajkalskými tuleni
photographing with Baikal seals

N/A

26. prosince 2020
26th December 2020

Agios s.r.o. (ООО «Агиос») - Michail Vladimirovič Ščemelinin
Agios Ltd. (ООО «Агиос») - Mikhail Vladimirovich Shchemelinin

N/A

N/A
 
N/A

0 0 0

1 / 3
(2021)

0 0 1 / 3
 

N/A

           


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.03. 2021 Poslední úprava 06.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.