!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Berdsk

Бердск [Berdsk]  Berdsk

dříve • formerly: Berdskiy ostrog (Бердский острог) ; Kolyvan (Колывань); Berdskoye (Бердское)


Mini-zoo "Sibiryak"
(= Inhabitant of Siberia)
Мини-зоопарк «Сибиряк» [Mini-zoo "Sibiryak"]
54°43'41"N, 83°02'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0045B
     
 
Sanatoriy "Sibiryak"
ul. Zelyonaya roshcha, 15, a/ya 27
Berdsk, 633009
Novosibirskaya oblast
RUSSIA
 
+7 8003011401
 
N/A
 
sbk☼spsib.ru
 
www.spsib.ru/...  
 
minizoo sanatoria Sibirjak - lišky, mývali, jeleni, koně, kozy, jaci, králíci, zajíci, emu, bažanti, slepice, husy, kachny...

mini zoo of Sibiryak Sanatorium - foxes, raccoons, deer, horses, goats, yaks, rabbits, hares, emus, pheasants, chickens, geese, ducks...

dětské hřiště, park, bazén, sauna a mnoho dalších aktivit sanatoria
children's playground, park, swimming pool, sauna and many other activities of the sanatorium

N/A

N/A (možná okolo 2005)
N/A (may be around 2005)

Sanatorium "Sibirjak" a.s. (ОАО Санаторий «Сибиряк»)
Sanatorium "Siriryak" JSC (ОАО Санаторий «Сибиряк»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

~2017

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.11. 2020 Poslední úprava 20.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.