!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Cheremshanka

Черемшанка [Cheremshanka]


Enclosure Farming "Cheremshanka"
Enclosure Farming on Baikal Route
Вольерное хозяйство «Черемшанка» [Vol'ernoye khozyaystvo "Cheremshanka"] • Вольерное хозяйство на Байкальском тракту [Vol'ernoye khozyaystvo na Baykalskom traktu]
52°01'27"N, 104°51'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0042A
     
 
pos. Cheremshanka
Irkutskiy rayon
Irkutskaya oblast
RUSSIA

Postal address:

Irkutsk Regional Foundation for Nature Protection "Pribaykalskiy"
ul.Yakobi, 35
Irkutsk, 664056
RUSSIA

 
Irkutsk Regional Foundation for Nature Protection "Pribaykalskiy":
+7 9641149015
+7 9247086907
 
N/A
 
Irkutsk Regional Foundation for Nature Protection "Pribaykalskiy":
pbfond_info☼mail.ru
 
www.pbfond.info/...  
 
zoo místních zvířat v bývalé "vesnici nepřátel státu" Čeremšanka (ve 30. letech sem byli do "exilu" přemísťováni problémoví Rusi, ale i Ukrajinci, lidé z Pobaltských zemí, Němci atd.). Vesnice dnes oficiálně neexistuje, žije zde jen asi 6 lidí a cesta sem je velmi obtížná - na 56 km Bajkalského tahu za obcí Bolšaja rečka vlevo - 12 km po nezpevněné a velmi špatné cestě. V roce 2012 právě zde na území Přibajkalského Národního parku založil Irkutský regionální fond ochrany přírody "Pribajkalskij" zoo (doslova výběhové hospodářství) pro chov místních druhů zvířat, která je součástí nového Eko-turistického přírodního parku "Čeremšanka" (Эко-туристический природный парк «Черемшанка»). Některá odchovaná zvířata jsou vypouštěna do okolní přírody.
Marali, divočáci, sobi, srnci, jaci, kozy, koně... (v plánu jsou i irbisi)

zoo of local animals in the former "village of the enemies of the nation" Cheremshanka (in the 1930s, problem Russians and also Ukrainians, people from the Baltic countries, Germans etc. were moved here into "exile"). The village does not officially exist today, only about 6 people live here and the journey here is very difficult - on the 56 km of the Baikal route behind the village of Bolshaya Rechka to the left - 12 km on an unpaved and very bad road. In 2012, the Irkutsk Regional Foundation for Nature Protection "Pribaykalskyy" established just here a zoo (literally a enclosure farming) for the breeding of local animal species, which is part of the new Eco-tourist nature park "Cheremshanka" (Эко-туристический природный парк «Черемшанка»). Some born animals are released into the surrounding nature.
Maral deer, reindeer, roe deer, wild boars, yaks, goats, horses... (also snow leopards are planned)

aktivity Eko-turistického přírodního parku "Čeremšanka"
activities of Eco-tourist nature park "Cheremshanka"

N/A

2012

nezisková organizace Irkutský regionální fond ochray přírody "Pribajklaskyj" (Иркутский региональный фонд защиты природы «Прибайкальский»)
non-profit ofrganisation of Irkutsk Regional Foundation for Nature Protection "Pribaykalskiy" (Иркутский региональный фонд защиты природы «Прибайкальский»)

25 ha (?)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.11. 2020 Poslední úprava 20.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.