!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Irkutsk

Иркутск [Irkutsk]  Иркут [Irkut]  Иркутскай [Irkutskay]  Иркутской ош [Irkutskoy osh]  Irkutsk  Эрхүү ‎ [Erkhüü]


Irkutsk House of Nature
Иркутский Дом природы [Irkutskiy Dom prirody]
52°16'20"N, 104°18'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0036A
     
 
ul. Baykalskaya, 54
Irkutsk,
RUSSIA
 
+7 3952456654
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
Dům přírody vznikl kvůli nucenému stěhování Zoogalerie z městského parku, ta se kvůli tomu musela rozdělit na dvě pobočky - zoo (na ulici Karla Marxe) a právě exotárium zvané Dům přírody. Většina velkých zvířat ze Zoogalerie byla přemístěna do zoo, zatímco menší zvířata a primáti do Domu přírody.
Karakali, fenci, nosáli, mývali, ovíječi, surikaty, skunci, norci, šimpanz, malpy, lemuři, kosmani, tamaríni a jiní primáti, mary, veverky, drobní hlodavci, ježci, kaloni, papoušci, tukani, arasari, pěvci, měkkozobí, hadi, ještěrky, krokodýli, želvy, žáby, ryby, pavouci, štíři, brouci, švábi... a možná i další zvířata z původní Zoogalerie (byli tam ještě např. ksoboli, charzy, kynkažu, dhoulové, omby, kotulové, makaci, bukači, slípky, ibisi, čápi, bažanti...)

The House of Nature was established due to the forced relocation of the Zoogallery from the municipal park, it had to be divided into two branches - a zoo (on Karl Marx street) and just this exotarium called the House of Nature. Most of the large animals from the Zoogallery were moved to the zoo, while the smaller animals and primates were moved to the House of Nature.
Caracals, fenec foxes, coatis, raccoons, Asian palm civets, meerkats, skunks, minks, chimpanzees, capuchins, lemurs, marmosets, tamarins and other primates, maras, squirrels, small rodents, hedgehogs, fruit bats, parrots, toucans, aracaris, songbirds, doves and pigeons, snakes, lizards, crocodiles, turtles, frogs, fish, spiders, scorpions, beetles, cockroaches... and may be also other animals from the original Zoogallery (there were for example also sables, kharzas, kinkajous, dholes, galagos, squirrel monkeys, macaques, bitterns, swamphens, ibises, storks, pheasants...)

expozice přírodnin, obchod se suvenýry
exhibition of products of nature, souvenir shop

N/A

27. září 2019
27th September 2019

pobočka Irkutské zoo (Zoopark - bývalá Zoogalerie) - soukromé - Ljudmila Jevgeněvna Ivuškina, Vadim Jevgeněvič Ivuškin a Jevgenij Jurjevič Perelomov - soukromá nezisková organizace Centrum pomoci zvířatům "Zoogalerie (Иркутская Областная Общественная организация Центр помощи животным "Зоогалерея")

a branch of Irkutsk zoo (Zoopark - former Zoogallery) - private - Lyudmila Yevgenyevna Ivushkina, Vadim Yevgenyevich Ivushkin and Yevgeniy Yuryevich Perelomov - private non-profit organisation of Centre of Help to animals "Zoogllery" (Иркутская Областная Общественная организация Центр помощи животным "Зоогалерея")

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.11. 2020 Poslední úprava 19.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.