!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Irkutsk

Иркутск [Irkutsk]  Иркут [Irkut]  Иркутскай [Irkutskay]  Иркутской ош [Irkutskoy osh]  Irkutsk  Эрхүү ‎ [Erkhüü]


Zoo Polyana
Зоопарк Поляна [Zoopark Polyana]
52°15'00"N, 104°16'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0039B
     
 
ul. Starokuzmikhinskaya, 37/3
Irkutsk,
RUSSIA
 
+7 9149389620
 
N/A
 
laylav☼mail.ru
 
www.park-irk.ru/...
 
malá kontaktní zoo ve Sportovním parku Poljana, která se skládá z Mývalí chýše a kontaktní zoo. Mývalí chýši (Хижина Енота) je tzv. mývalokavárna (v každém větším ruském městě je nějaký podnik s mývaly, který je obvykle prezentován jako mývaloterapie, což je ruský nesmyslný výmysl, protože údajná terapie pomocí mývalů není nic jiného než byznys a týrání zvířat). Malá kontaktní zoo je z části ve vnitřních prostorách (v obyčejných hnusných klecích) a z části venku ve více méně klasických výbězích. Mývali, jeleni sika, srnci, jaci, mufloni, osli, ovce, kozy, prasata, králíci, morčata a další drobní hlodavci, ježci, želvy... (v plánu jsou i vlci, lišky, jezevci, surikaty, nutrie...)

a small contact zoo in the Polyana Sports Park, which consists of the Raccoon Hut and a contact zoo. The Raccoon hut (Хижина Енота) is a so-called raccooncafe (in every major Russian city there is some raccoon facility, which is usually presented as raccoontherapy, what is a Russian nonsensical invention, because the alleged raccoon therapy is nothing but business and animal cruelty). The small contact zoo is partly indoors (in ordinary ugly cages) and partly outside in more or less classic enclosures. Raccoons, sika deer, roe deer, yaks, mouflons, donkeys, sheep, goats, pigs, rabbits, guinea pigs and other small rodents, hedgehogs, turtles... (wolves, foxes, badgers, meerkats, nutrias are also planned)

množství aktivit v parku - zejména sportoviště, ale i lanový park, paintball, parní lázně, imitace soutěžní hry Pevnost Boyard
many activities in the park - mainly sport, but also rope park, paintball, steam baths, imitation of Fort Boyard quest show

kavárna
cafeteria

srpen 2019
August 2019

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.11. 2020 Poslední úprava 20.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.