!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Krasnoyarsk

Красноярск [Krasnoyarsk]  Краснояр [Krasnoyar]  Красноярскай [Krasnoyarskay]  Krasnojarsk

historicky • historically Novyy Kachinskiy ostrog (Новый Качинский острог); Novokachinskyy ostrog (Новокачинский острог); Bolshoy ostrog (Большой острог) ; Krasnyy Yar / Kyzyl Char (Красный Яр / Хызыл чар)


Krasnoyarsk Nerpinarium
Krasnoyarsk Baikal Seal Aquarium
Красноярский нерпинарий [Krasnoyarskiy nerpinariy] • Красноярский аквариум байкальской нерпы [K. akvarium baykal'skoy nerpy]
56°01'11"N, 92°44'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0062A
     
 
Park Pryshchepka
ul. Sadaovaya 2g
Krasnoyarsk
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
malé akvárium (bazén) bajkalských tuleňů - něrpinárium (něrpa = ruský název malých druhů tuleňů rodu Pusa), které vzniklo v červnu 2020 v v Plážovém parku Pryščepka pro pár tuleňů. (Dříve pojízdné něrpinárium postupně na několika místech Krasnojarsku i jiných měst).

small aquarium (pool) of Baikal seals - Nerpinarium (nerpa = Russian name of small seals species of Pusa genus), which was created at June 2020 in the Pryshchepka Beach-Park for couple of seals. (Formerly a mobile nerpinarium in several places of Krasnoyarsk and also other cities).

focení s bajkalskými tuleni
photographing with Baikal seals

N/A

červen 2020
Juna 2020

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

0 0 0

1 / 2
(2021)

0 0 1 / 2
 

N/A

           


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.03. 2021 Poslední úprava 18.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.