!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Kulchany

Кульчаны [Kul'chany]   Kulčany


Zoocorner "Ashmarino"
Зооуголок «Ашмарино» [Zoougolok "Ashmarino"]
53°36'49"N, 87°16'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0053B
     
 
s. Kulchany
Novokuznetskiy rayon
Kemerovskaya oblast, 654200
RUSSIA
 
+7 9832151350
 
N/A
 
uso_plat☼inbox.ru
 
www.ashmarino.ru/...
 
mini zoo sportovně-ozdravného centra Ašmarino – velbloudi, koně, poníci, osli, kozy, jeleni sika, marali, králíci, pštrosi, pávi, bažanti, slepice, perličky, krůty, křepelky, husy, kachny...

mini zoo of the Ashmarino sports and health center - camels, horses, ponies, donkeys, goats, sika deer, maral deer, rabbits, ostriches, peacocks, pheasants, chickens, guinea fowl, turkeys, quails, geese, ducks...

mnoho aktivit centra – sanatorium, koňské stáje, lanový park, paintball, kluziště, půjčovna sportovního vybavení (brusle, lyže, saně, kola, kolečkové brusle...), jízda na koni, v kočáru nebo psím spřežení, sauna, bazén, různá sportoviště, ubytování...

many activities of the center - sanatorium, horse stables, rope park, paintball, ice rink, sports equipment rental (skates, skis, sleds, bicycles, roller skates...), horseback, carriage or dog sledge riding, sauna, swimming pool, various sports fields, accommodation...

restaurace, kavárna, bar, grilování
restaurant, cafe, bar, barbecue

N/A (možná 2008)
N/A (may be 2008)

soukromé – SOC (Sportovně-ozdravné centrum) "Ašmarino" s.r.o. (ООО СОЦ (Спортивно оздровенный центр) «Ашмарино»)
private – SOTS (Sport-health centre) "Ashmarino" (ООО СОЦ (Спортивно оздровенный центр) «Ашмарино»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2016
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.02. 2021 Poslední úprava 06.02. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.