!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Listvyanka

Листвянка [Listvyanka]  Listvjanka

dříve • formerly:  Listvyenichnoe (Лиственичное)


Mini-zoo in Homestead "U medvedey"
(= Bears Inn)
Мини-зоопарк в Усадьбе «У медведей» [Mini-zoopark v Usad'be "U nedvedey"]
51°51'36"N, 104°51'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0040B
     
 
ul. Gorkogo 3
Listvyanka, 664520
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
maličká příšerná zoo ve sportovně-turistickém komplexu "U medvědů" - několik málo zachráněných místních zvířat -  medvědi, lišky, soboli, jeleni mandžuští, argali...

a tiny terrible zoo in the sports and tourist complex "Bears Inn" - several few rescued local animals - bears, foxes, sables, Manchurian deer, argali.....

sportovní aktivity, bazén, sauna, katamarány, ubytování
sport activities, swimming pool, sauna, catamarans, accommodation

kavárna
café

N/A (možná okolo 2004)
N/A (may be around 2004)

soukromé - Valerij Prokopjevič Dunajev
private - Valeriy Prokopyevich Dunayev

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.11. 2020 Poslední úprava 19.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.