!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Listvyanka

Листвянка [Listvyanka]  Listvjanka

dříve • formerly:  Listvyenichnoe (Лиственичное)


Siberian zoo in Listvyanka
Сибирский Зоопарк в Листвянке [Sibirskiy zoopark v Listvyanke]
51°52'19"N, 104°49'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0037B
     
 
ul. Istok Angary, 11
Listvyanka, 664520
RUSSIA
 
+7 9025119068
 
N/A
 
siberian-zoo☼yandex.ru
 
www.siberian-zoo.ru/...
 
malá soukromá zoo, která je fakticky pobočkou stejnojmenného podniku z Irkutsku, což je ovšem taková katastrofa, že nelze za zoo považovat - celá je uvnitř budovy a sloužící k týrání zvířat příšernými chovnými podmínkami a zejména neomezeným kontaktem a také třeba jejich pronájmem (lze si půjčit třeba rysa nebo vlka atd.). V Listvjance je sice méně zvířat, ale jsou alespoň ve vnějším prostoru v zařízeních připomínajících zoo. Vlci, severští psi, lišky, medvědi, mývali, mývalovci, soboli, norci, srnec, poníci, kozy, nutrie, králíci, sovy, husy, kachny...

small private zoo, which is in fact a branch of the same name company from Irkutsk, however which is such catastrophe that it can not be considered as a zoo - the whole is inside the building and serves to abuse animals by terrible breeding conditions and especially by unlimited contact and rental (it is possible to lease for example lynx or wolf etc.). There are fewer animals in Listvyanka, but they are at least outdoors in facilities resembling a zoo. Wolves, nordic dogs, foxes, bears, raccoons, raccoon dogs, sables, minks, roe deer, ponies, goats, coypus, rabbits, owls, geese, ducks...

N/A

N/A

2018

soukromé - Inna Valerjevna Donskich - Sibiřská zoo s.r.o. (ООО «Сибирский зоопарк» )
private - Inna Valeryevna Donskikh - Siberian zoo Ltd. (ООО «Сибирский зоопарк» )

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.11. 2020 Poslední úprava 19.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.