!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Manzherok

Манжерок [Manzherok]  Манјӱрек [Mandzhürek]  Manžerok


Mini-zoo "Manzherokskaya ferma"
(= Manzherok Farm)
Мини-зоопарк «Манжерокская ферма» [Mini-zoopark "Manzhrokskaya ferma"]
51°50'06"N, 85°46'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0046B
     
 
ul. Manzherokskaya,8
Manzherok
Mayminskiy rayon, 649113
Rep. Altai
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
 
N/A
 
malá soukromá zoo - husky, sobi, kozy, králíci, emu, sovy, husy, kachny, slepice...

small private zoo - huskies, reindeer, goats, rabbits, emus, owls, geese, ducks, chickens...

N/A

N/A

2020

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.02. 2021 Poslední úprava 04.02. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.