!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Novosibirsk

Новосибирск [Novosibirsk]  Çĕн Çĕпĕр [Şěn Şěpěr]  Одсибирень ош [Odsibiryen' osh]  Виль Сибиркар [Vil' Sibirkar]  Выльсибыркар [Vyl'sibyrkar]  Новосибирскай [Novosibirskay]  Novosibirsk

dříve • formerly: Novonikolayevsk (Новониколаевск)


Mini-zoo "Obitayemyy ostrov"
(= Inhabited Island)
Мини-зоопарк «Обитаемый остров» [Mini-zoo "Obitayemyy ostrov"]
54°56'03"N, 82°54'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0044B
     
 
Zatulinskiyy zhilmassiv
ul. Zorge 47 k1
Kirovskiy rayon
Novosibirsk
RUSSIA
 
+7 3832861035
 
N/A
 
zoocontact☼yandex.ru
 
www.обитаемый-остров.ru.com  
 
původně jen tzv. vnitřní kontaktní zoo na Severočemském sídlišti, která však byla jen hladícím byznysem a týráním množství zvířat na pouhých 220 m2. Tu ještě nelze za zoo považovat, v dubnu 2019 však byla přestěhována do Zatulinského parku do areálu bývalé farmy Lap-Landia, kde má kromě "týracích" vnitřních prostor i vnější část s výběhy.
Od 1. ledna 2020 jsou kontaktní zoo v Rusku de facto zakázány (nesmí být v obchodních centrech, nesmí se jmenovat "kontaktní", je zakázán kontakt s divokými druhy, zvířata musí mít možnost se skrýt před lidmi atd.), proto stojí zoo před situací, kdy musí být uzavřena nebo kompletní změněna. Majitelka se údajně rozhodla pro změnu a zvětšení zoo (i v rámci rekonstrukce celého parku).
Okolo 60 druhů zvířat - lišky, cibetky, mangusty, surikaty, nosáli, mývali, mývalovci, fretky, kočkodani, makaci, malpy, kotuli, lemuři, outloni, srnci, kozy, poníci, osli, kráva, prasata, veverky, králíci, drobní hlodavci, ježci, sovy, vrány, andulky, hrdličky, slepice, husy, kachny, želvy, leguáni, gekoni, hadi, žáby, pavouci...

originally only the so-called indoor contact zoo in the North Chem housing estate, which was only a petting business and cruelty of many animals on the only 220 m2. That still cannot be considered a zoo, but in April 2019, it was moved to Zatulin Park to premises of former Lap-Landia farm, where, in addition to the "torturing" indoor place, it has also outdoor part with enclosures.
Since 1st January 2020, the contact zoos in Russia are de facto banned (they can not be in shopping centers, they can not be called "contact", contact with wild wildlife is prohibited, animals must have possibility to hide against people etc.) so the zoo standing in situation where must be closed or completely changed. The owner allegedly decided to change and enlarge the zoo (also in frame of reconstruction of the whole park).
About 60 species of animals - foxes, civets, mongooses, meerkats, coatis, raccoons, raccoon dogs, ferrets, vervet monkeys, macaques, capuchins, squirrel monkeys, lemurs, slow loris, roe deer, goats, ponies, donkeys, cow, pigs, squirrels, rabbits, small rodents, hedgehogs, owls, crows, budgies, doves, chickens, geese, ducks, turtles, iguanas, geckos, snakes, frogs, spiders...

N/A

N/A

2019 (předtím od 2016 na jiném místě, ale ve stavu, kdy nelze mluvit o zoo)
2019 (previously from 2016 in another place, but in a state where it is not possible to talk about the zoo)

soukromé - Nalalya Dernova
private - Natalya Dernova

~1,3 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.11. 2020 Poslední úprava 20.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.