!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Patrony

Патроны [Patrony]


Mini-zoo "Baikal 21"
Мини-зоопарк «Байкал 21» [Mini-zoopark "Baykal 21"]
52°11'12"N, 104°30'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0041A
     
 
21 km Baykalskogo trakta
Irkutskiy rayon
Irkutskaya oblast
RUSSIA
 
+7 3952988821
 
N/A
 
info☼baikal21.com
 
stránky hotelu (žádné informace o zoo) • site of the Hotel (no info about the zoo): www.baikal21.com  
 
malá zoo v Hotelovém komplexu Bajkal 21 (Rekreační středisko,Centrum oddychu, Park Hotel nebo Park) na 21 km Bajkalského hlavního tahu v zálivu Irkutské vodní nádrže u soutoku řeky Jelovaja s Angrou u obce Patrony - jedna z prvních zoo regionu. Je však možné (spíše pravděpodobné), že již neexistuje - na oficiálních stránkách není o mini zoo už mnoho let ani slovo a ostatní informace na internetu jsou kopírované starší údaje, nejnovější zmiňují jen o dětskou mini zoo s poníky, kozami a králíky.
Rysi, medvědi, lišky, polární lišky, soboli, losi, srnci, jaci, sokoli, výři, domácí zvířata...

small zoo in the Baikal 21 Hotel Complex (also Recreation Center, Center of rest, Park Hotel or Park) on 21 km of the Baikal Main Route in the bay of the Irkutsk Reservoir at the confluence of the Yelovaya River with Angra near Patrony village - one of the first zoos in the region. However, it is possible (rather probable) that it no longer exists - there is not any word about the mini zoo on the official website for many years and the other information on the Internet is copied older data, the latest ones mention only children's mini zoo with ponies, goats and rabbits.
Lynx, bears, foxes, arctic foxes, sables, elks, roe deer, yaks, falcons, eagle-owls, domestic animals...

sauna, bazén, ubytování
sauna, swimming pool, accommodation

restaurace
restaurant

1997

soukromé - Bajkal-21 s.r.o. (ООО «Байкал-21»)
private - Baikal Ltd. (ООО «Байкал-21»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.11. 2020 Poslední úprava 20.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.