!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Prokopyevsk

Прокопьевск [Prokop‘yevsk]    Prokopjevsk

historicky • historically: Prokopyevskoye [Прокопьевское]


Ostrich Eco-ranch in Prokopyevsk
Страусиное эко-ранчо в Прокопьевске [Strausinoe eko-rancho v Prokop'yevske]
53°52'11"N, 86°36'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0051B
     
 
ul. Verkhoyanskaya, 48
Prokopyevsk
RUSSIA
 
+7 9236306565
 
N/A
 
N/A
 
 
N/A
 
minizoo na pštrosí farmě – lišky, mývali, marali, srnci, velbloudi, kozy, ovce, prasata, osli, králíci, pštrosi, sovy, husy, kachny, bažanti, slepice, želvy...

mini zoo on an ostrich farm - foxes, raccoons, maral deer, roe deer, camels, goats, sheep, pigs, donkeys, rabbits, ostriches, owls, geese, ducks, pheasants, chickens, turtles...

sauna
steam bath

kavárna
cafeteria

4. června 2015
4th June 2015

soukromé - Aleksandr Jakubovskij
private - Aleksandr Yakubovskiy

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.02. 2021 Poslední úprava 04.02. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.