!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Uznezya

Узнезя [Uznezya]    Uznězja


Lokhmataya ferma
(= Shaggy farm)
Лохматая ферма [Lokhmataya ferma]
předešlé názvy  •  former names
(ENG) Chemal ZooRay (= Zooparadise)
(RUS) ЗооРай Чемал [ZooRay Chemal]
51°30'40"N, 85°56'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0047A
     
 
s. Uznezya
Chemlskiy rayon
Rep. Altai
RUSSIA
 
+7 9095080999
 
N/A
 
miles_rau☼fay.net
 
 
www.лохматая-ферма.рф
 
soukromá, více méně kontaktní farma – medvěd, lišky, mývali, velbloudi, marali, siky, osli, poníci, kozy, mufloni, jaci, prasata, králíci, veverky, burunduci, pštrosi, emu, pávi,bažanti, perličky, slepice, krůty, husy, kachny...

private, more or less contact farm - bear, foxes, raccoons, camels, maral deer, sika deer, donkeys, ponies, goats, mouflons, yaks, pigs, rabbits, squirrels, chipmunks, ostriches, emus, peacocks, pheasants, guinea fowl, chickens, turkeys, geese, ducks...

N/A

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.02. 2021 Poslední úprava 04.02. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.