!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Vlasikha

Власиха [Vlasikha]    Vlasicha


Barnaul Ostrich Ranch
Страусиное ранчо Барнаул [Strausinoe rancho Barnaul]
53°17'32"N, 83°35'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0050A
     
 
Sosnovaya, 27
Vlasikha, 656902
Altaiskiy kray
RUSSIA
 
+7 3852317915
+7 3852690773
+7 9520022701
 
N/A
 
strausinoerancho☼gmail.com
 
 
N/A
 
pštrosí farma s mini zoo (částečně kontaktní) – lišky, korsaci, jezevci, mývali, mývalovci, skunci, fretky, kočkodani, lemuři, osli, poníci, lamy, alpaky, guanaka, velbloudi, kozy, divoké horské ovce (argali ?), prasata, jeleni sika, daňci, srnci, sobi, losi, jaci, dikobrazi, mary, kapybary, svišti, veverky, králíci, nutrie, ježci, pštrosi, emu, dravci, sovy, jeřábi, pávi, bažanti, slepice (okolo 15 - 20 plemen), krůty, pelikáni, vodní ptáci, hrdličky, leguáni, želvy...

ostrich farm with mini zoo (partly for contact) - foxes, corsac foxes, badgers, raccoons, raccoon dogs, skunks, ferrets, Pats monkeys, lemurs, donkeys, ponies, llamas, alpacas, guanacos, camels, goats, wild mountain sheep (argali ?), pigs, sika deer, fallow deer, roe deer, reindeer, elks, yaks, porcupines, maras, capybaras, marmots, squirrels, rabbits, coypus, hedgehogs, ostriches, emus, raptors, owls, cranes, peacocks, pheasants, chickens (about 15 - 20 breeds), turkeys, pelicans, waterfowl, doves, iguanas, turtles...

sauna, výlety po jezeře Teleckoje nebo po Altaji, půjčovna čtyřkolek, ubytování
sauna, trips on Teletskoye lake or in Altai, quad bike rental, accommodation

kavárna, stánky se zmrzlinou
cafeteria, ice cream stands

1992 – pštrosí farma (postupně se změnila na mini zoo)
1992 - the ostrich farm (it was gradually changed into a mini zoo)

soukromé - Jurij Nečepurenko
private - Yuriy Nechepurenko

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 

N/A

           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.02. 2021 Poslední úprava 04.02. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.