!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Sibiřský federální okruh • Siberian Federal District
Сибирский федеральный округ

 
Zhuravlyovo

Журавлёво [Zhuravlyovo]  Žuravljovo


Zhuravlyovo Ostrich ranch
Ostrich ranch in Kemerovo
Страусиное ранчо Журавлёво [Strausinoye rancho Zhuravlyovo] • Страусиное ранчо в Кемерово [Strausinoye rancho v Kemerovo]
55°22'22"N, 86°15'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SI-0057B
     
 
SNT „Solnechnaya polyana“
Zhuravlyovo
Kemerovskiy rayon, 650520
Kemerovskaya oblast
RUSSIA
 
+7 3842761130
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
minizoo na soukromé pštrosí farmě na území zahradnického družstva „Solněčnaja poljana“ – jezevci, mývali, nosáli, surikaty, soboli, jeleni sika, marali, sobi, poníci, osli, kozy, prasata, veverky, králíci, pštrosi, emu, dravci, sovy, korely, pávi, bažanti, krůty, slepice, kachny, želvy...

minizoo on a private ostrich farm in the horticultural cooperative "Solnechnaya polyana" - badgers, raccoons, coatis, meerkats, sables, sika deer, maral deer, reindeer, ponies, donkeys, goats, pigs, squirrels, rabbits, ostriches, emus, raptors, owls , cockatiels, peacocks, pheasants, turkeys, chickens, ducks, turtles...

jízda na ponících
pony riding

kavárna
cafeteria

2016

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.02. 2021 Poslední úprava 06.02. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.