!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severokavkazský federální okruh • North Caucasian Federal District
Северо-Кавказский федеральный округ

 
Derbent

Дербент [Derbent]  Чяли [Chyali]; Чулли [Chulli]  Кьвевар [Kqw'evar]; Цал [Tsal]  Цалли [Tsalli]; Цур [Tsur]; Шагьур [Shahur]; Дере-бент [Dere-bent]  Чуруль [Churul']; Чурул [Churul]; Дарбант [Darbant]  Дәрбәнт / Dərbənt   დერბენტი [Derbent'i]   Dərbənd; Dəmir Qapı  دربند‎  [Darband]

historicky • historically: Chor (Чор); Darband (Дарбанд); Bab-al-Abvab (Баб-аль-Абваб)


† Derbent Zoo "Skazka"
(= Fairy tale)
Дербентский Зоопарк «Сказка» [Derbentskiy Zoopark "Skazka"]
42°03'56"N, 48°17'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-RU-SK-0026A†
     
 
ul. Geysara Aliyeva 16
Derbent, 368600
Dagestan
RUSSIA
 
N/A  
 
velmi zoufalá soukromá kontaktní zoo, která existovala (od 2015) u stejnojmenné restaurace naproti vchodu do tržnice Edelvejs. V roce 2017 byla uzavřena na nátlak aktivistů kvůli špatným podmínkám a následně ze soudního rozhodnutí (nelegální zoo, nelegální chov ohrožených zvířat). Po několika letech byla znouvotevřena, ovšem na jiném místě v Rukelu asi 15 km od Derbentu.
Lvi, pumy, rysi, vlci, šakali, lišky, medvědi, mývali, velbloudi, koně, poníci, osli, ovce, veverky, burunduci, činčily, králíci, morčata, dravci, sovy, pávi, pelikáni, leguáni, hadi, koi kapři, šneci...

very desperate private contact zoo that existed (since 2015) at the restaurant of the same name opposite to the entrance of Edelveys marketplace. In 2017, it was closed under pressure from activists due to poor conditions and subsequently due to a court decision (illegal zoo, illegal breeding of endangered animals). It was reopened few years later, but on another place in Rukel, about 15 km from Derbent.
Lions, cougars, lynxes, wolves, jackals, foxes, bears, raccoons, camels, horses, ponies, donkeys, sheep, squirrels, chipmunks, chinchillas, rabbits, guinea pigs, raptors, owls, peacocks, pelicans, iguanas, snakes, koi karps, snails...

2015

2017

soukromé - Irina Nikolajevna Kulikovskaja
private - Irina Nikolayevna Kulikovskaya

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.11. 2020 Poslední úprava 15.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.