!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severokavkazský federální okruh • North Caucasian Federal District
Северо-Кавказский федеральный округ

 
Georgiyevsk

Georgievsk  Георгиевск [Georgiyevsk]  Гуым [Guym]    Гуьмех [Gümex]    Georgijevsk  გეორგიევსკი [Georgievski]  Георгієвськ [Georgiev's]  Georgievsk; Georgijevsk


† Georgiyevsk Zoo "Berendeyevo"
Георгиевский зоопарк «Берендеево» [Georiyevskiy zoopark "Berendeyevo"]
44°09'26"N, 43°28'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-RU-SK-0023A†
     
 
ul. Oktyabrskaya 94
Park kultury i otdykha
Georgiyevsk
Stavropolskiy kray, 357820
RUSSIA
 
N/A  
 
malá zoo v Parku kultury a oddychu - jedna ze sítě Zoo Berendějevo (?) - vlci, lišky, mývali, makaci, alpaky, velbloudi, jeleni, poníci, osli, kozy, jaci, dikobrazi, veverky, králíci, dravci, pávi, terárium (krokodýli, hadi, ještěrky, želvy) a akvárium (sladkovodní i mořské ryby).
Podle informací z internetu majitel zoo v roce 2019 zemřel a vdova zoo uzavřela, aniž by se postarala o zvířata. Od smrti je zachránili jen dobrovolníci, kteří je chodili krmit a nakonec zoorganizovali jejich převoz na jiná místa a demolici zoo. Tím majitelem měl být Aleksej Kudinov, ovšem zoo se po celou dobu tvářila jako jedna ze sítě Zoo Berendějevo, kterou provozuje Berendějevo s.r.o. (ООО «Берендеево»), jejíž jediným vlastníkem je však Kristina Jevgenievna Kudinova (a další Berendějevo zoo ve Stavropolu a Pjatigorsku zůstaly v provozu). Zřejmě tedy zoo fakticky společnosti Berendějevo nepatřila.

small zoo in the Park of Culture and Rest - one of the Zoos Berendeyevo network (?) - wolves, foxes, raccoons, macaques, alpacas, camels, deer, ponies, donkeys, goats, yaks, porcupines, squirrels, rabbits, predators, peacocks, terrarium (crocodiles, snakes, lizards, turtles) and aquarium (freshwater and saltwater fish).
According to information from the Internet, owner of the zoo died in 2019 and the widow closed the zoo without taking care of the animals. Only volunteers saved them from death, who went to feed them and finally organized their transport to other places and the demolition of the zoo. That owner was supposed to be Aleksey Kudinov, but the zoo always behaveed like one of the Berendeyevo Zoos network, operated by Berendeyevo s.r.o. (ООО «Берендеево»), however the sole owner of which is Kristina Yevgenievna Kudinova (and other Berendeyevo zoos in Stavropol and Pyatigorsk remained in operation). So perhaps in fact, the zoo did not belong to Berendeyevo company.

1. května 2016
1st May 2016

2019 - zavřena veřejnosti, 2020 - zilkvidována
2019 - closed to the public, 2020 - liquidated

soukromé - udává se Berendějevo s.r.o. (ООО «Берендеево»), ve skutečnosti však spíše Aleksej Kudinov
private - Berendeyevo Ltd. (ООО «Берендеево») is mentioned, however in fact rather Aleksey Kudinov

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.11. 2020 Poslední úprava 15.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.