!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severokavkazský federální okruh • North Caucasian Federal District
Северо-Кавказский федеральный округ

 
Groznyy

Grozny Грозный [Groznyy]  Соьлжа-ГӀала / Sölƶa-Ġala ; Жовхар /  Ƶovxar  Сунж-хъала [Sunzh-kh"ala]  Грознэ [Grozne]  Грозна [Grozna]  Грознӧй [Groznöy]  Грознай [Groznay] Groznii  Грозний [Hroznyy]  გროზნო [Grozno]  Грозны [Grozny]  Qroznı  Grozni  Գրոզնի [Grozni]  Groznyj

historicky • historically: Groznaya (Грозная)


Groznyy Dolphinarium
  Грозненский дельфинарий [Groznenskiy del'finariy]
43°16'29"N, 45°39'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RU-SK-0020A
     
 
ul. Saykhanova 185
Groznyy
Chechnya
RUSSIA
 
+7 9958012462
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
jedno z největších delfinárií regionu a vůbec největší zábavně rekreační zařízení nejen Čečenska, ale celého Kavkazu - jeho součástí je i dinopark, konírna s dětskou mini zoo a různé zábavní aktivity. Delfinárium má 8 bazénů. Při otvírání zde byli 4 delfíni, 1 lachtan medvědí a 1 lachtan hřívnatý, v dětské zoo domácí zvířata - osli, poníci, králíci, morčata, slepice, husy, kachny, holubi...

one of the largest dolphinariums in the region and the largest amusement and recreational facility not only in Chechnya, but in the entire Caucasus - it also includes a dinosaurs park, horse stable with a children's mini zoo and various amusement activities. The Dolphinarium has 8 pools. At the time of opening, there were 4 dolphins, 1 northern fur seal and 1 South American sea lion, in the children's zoo were domestic animals - donkeys, ponies, rabbits, guinea pigs, chickens, geese, ducks, pigeons...

delfinoterapie a mnoho atrakcí - dinopark, konírna, dětská mini zoo, dětské hřiště, divadlo, katamarány, zábavní atrakce
dolphinotherapy and many attractions - dinosaur park, horse stables, children's mini zoo, childpen's playgrouns, theatre, catamarans, amusement attractions

restaurace
restaurant

20. května 2018
20th May 2018

soukromé - Definárium Groznyj s.r.o. (ООО «Грозненский Дельфинарий»)
private - Groznyy Dolphinarium Ltd. (ООО «Грозненский Дельфинарий»)

30 ha - celý park se všemi atrakcemi (budova delfinária 10.000 m2. 665 sedadel)
30 ha - the whole park with all attractions (dolphinarium building 10,000 m2, 665 seats)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.11. 2020 Poslední úprava 15.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.