!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severokavkazský federální okruh • North Caucasian Federal District
Северо-Кавказский федеральный округ

 
Pyatigorsk

Пятигорск [Pyatigorsk]  Псыхуабэ [Psyxuabe]  Pätigorsk  პიატიგორსკი [Piatigorski]  П'ятигорськ [P'yatigors'k]  Pjatigorsk

historicky • historically: Goryachie Vody (Горячие Воды) ; Konstantinogorsk (Константиногорск)


Zoo of "Park Rodnik"
Зоопарк «Парка Родник» [Zoopark "Parka Rodnik"]
44°02'34"N, 43°06'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SK-0021A
     
 
ul. Fabrichnaya 1
Pyatigorsk
Stavropolskiy kray, 357500
RUSSIA
 
+7 9383063216
+7 8003333069
+7 9614696366
 
N/A
 
pr☼park-rodnik.ru
info☼park-rodnik.ru
 
www.park-rodnik.ru/...
 
maličká zoo v ozdravném parku Rodnik - okolo 40 druhů zvířat - lvi, tygři, levharti, medvědi, vlci, mývali, fretky, makaci, velbloudi, lamy, jaci, poníci, osli, ovce, kozy, jeleni, prasata, králíci, pštrosi, jeřábi, dravci, sovy, papoušci, pávy, slepice, bažanti, labutě, husy, kachny, holubi, koi kapři, nově také terárium (hadi, želvy, pavouci, motýli...)...

tiny zoo in Rodnik health park - about 40 species of animals - lions, tigers, leopards, bears, wolves, raccoons, ferrets, macaques, camels, llamas, yaks, ponies, donkeys, sheep, goats, deer, pigs, rabbits, ostriches, cranes, raptors, owls, parrots, peacocks, chickens, pheasants, swans, geese, ducks, pigeons, koi carps, newly also terrarium (snakes, turtles, spiders, butterflies...)...

dětské hříště, prodej suvenýrů, ubytování
children's playground, souvenir sale, accommodation

restaurace
restaurant

2013

soukromé - Park Rodnik s.r.o. (ООО «Парк Родник»)
private - Park Rodnik Ltd. (ООО «Парк Родник»)

0,4 ha celý park
0.4 ha the whole park

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~40 / ?
(2018)
N/A N/A N/A
 
2018
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.11. 2020 Poslední úprava 15.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.