!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severokavkazský federální okruh • North Caucasian Federal District
Северо-Кавказский федеральный округ

 
Stavropol

Stavropol' Ставрополь [Stavropol']  Шъэт-Къалэ [Sh″et-K″ale]  Ставропол [Stavropol]  Стъарапол [Stharapol]  Ставрополь Ен [Stavropol' En]  Stavropol'  სტავროპოლი [Stavropoli]  Stavropol

-> 1935 Stavropol-Kavkazskiy (Ставрополь-Кавказский) ; 1935 - 1943 Voroshilovsk (Ворошиловск)


Stavropol Contact Zoo "Berendeyevo" in Park Tsentralnyy
Ставропольский контактный зоопарк «Берендеево» в Парке Центральный [Stavropol'skiy kontaktnyy zoopark "Berendeyevo" v Parke Tsentral'nyy]
předešlé názvy  •  former names
->2013
(ENG) Stavropol Contact zoo in Park Tsentralnyy
(RUS) Ставропольский контактный зоопарк в Парке Центральный [Stavropol'skiy kontaktnyy zoopark v Parke Tsentral'nyy]
45°02'31"N, 41°58'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SK-0025A
     
 
ul. Komsomolskaya 113
Park Tsentralnyy
Stavropol, 355035
RUSSIA
 
+7 8652681115
 
N/A
 
kontaktzoo☼yandex.ru
 
N/A
 
malá zoo v Centrálním Parku (hned vedle Zooexotária) - zřejmě původně kontaktní zoo Zooexotária, dnes jedna ze sítě zoo "Berendějevo" - lev, mývali, alpaky, prasata, kráva, osli, poníci, zebra,  králíci, veverky, klokani, sovy, vodní ptáci, želvy...

small zoo in Central Park (next to the Zooexotarium) - perhaps originally contact zoo of the Zooexotarium, now one of the Zoos Berendeyevo network - lion, raccoons, alpacas, cow, donkeys, ponies, zebra, rabbits, sqwuirrels, wallabies, owls, waterfowl, tortoises...

dětská zoo, různé atrakce Centrálního Parku, hned vedle je Zooexotárium
petting zoo; various attraction of Central Park, Zooexotarium is just next

restaurace v parku
restaurant in the park

2008 (?)

soukromé - Berendějevo s.r.o. (ООО «Берендеево»); předtím (asi do 2013) Zlatá rybka s.r.o. (ООО «Золотая рыбка»); (původně možná Zooexotárium)
private - Berendeyevo Ltd. (ООО «Берендеево»); before that (about up to 2013) Zolotaya rybka (Golden fish) Ltd. (ООО «Золотая рыбка») ; (originally may be Zooexotarium)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.11. 2020 Poslední úprava 15.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.